กิจกรรมเกมการศึกษา เรียงลำดับ “น้องตาหวาน”

การนำสิ่งของภายในบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการศึกษาในการเรียงลำดับ นอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจเรื่องของขนาดได้ดีขึ้นอีกด้วย