ไข่สุกปลุกพลังคิด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน : ไข่สุกปลุกพลังคิด สถานการณ์จำลองเรื่องราวของการผจญภัยในป่า ที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา ในประด็น “เราจะทำให้ไข่ไก่สุกได้อย่างไร ถ้าไม่มีหม้อและน้ำในการต้มไข่”