การประกอบอาหารของเด็กชายวัย 4 ขวบ

เด็กในวัย 4 ขวบ เป็นวัยที่เรียนรู้จากการเลียนแบบ และการเล่นบทบาทสมมติ จากคลิปวิดีโอน้องสามารถทำอาหารตามขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว อาจเป็นเพราะเคยเห็นผู้ปกครองทำอาหารมาก่อน จากการทำอาหารแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ความสามารถทางการคิดที่เป็นระบบ การมีสมาธิจดจ่อต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนความคิดและจินตนาการของเด็กให้เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต