คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

[pdf-embedder url=”http://www.pecerathailand.org/wp-content/uploads/2019/11/ECCProgram2560-0_3Year.pdf”]

 

Copyright © 2018. All rights reserved.